Informacja dyrektora

Drodzy Rodzice! Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 80 informuje, że placówka otrzymala wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł  na realizację priorytetu 3 ” Narodowego Programu Rozwoju 2.0 ma lata 2021-2025″

More

Spektakle teatralne

Drodzy Rodzice  Zostały już  zaplanowane 3 spotkaniea z teatrem  7.X .2021 – Anka Jagodzianka 4.XI. 2021  – Legendy polskie 9.XII 2021 – Hej kolęda oraz audycja muzyczna  1. 13.10.20121 – Krasnalkowe granie

More

Organizacja nowego roku szkolnego

Drodzy  Rodzice! Od 1 września 2021 r.  wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym (obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk). Rodzice dzieci nowoprzyjętych przyprowadzają i...

More

Informacja o opłatach

Drodzy Rodzice !                                        Na podstawie : Zarządzenia  Nr 5 /2021   Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 80 w       Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 informuję , że od 1 września 2021r  następuje zmiana zasad...

More

Zajęcia logopedyczne

Rodzice ! Informujemy, że na chwilę obecną  na terenie placówki nie będą odbywały się konsultacje logopedyczne prowadzone przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną Nr 2 . Telefoniczne konsultacje z logopedą Panią Małgorzatą Machelską    piątek...

More

Podziękowanie dla Rodziców

Szanowni Rodzice! Dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, za mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, gier utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności. Obecna...

More

Drogie przedszkolaki !

  Drogie przedszkolaki! Mimo, iż nasze przedszkole jest zamknięte, bedziemy działać z edukacją na tyle, na ile to możliwe. Informujemy, że istnieje możliwość pobrania   materiałów zamieszczonych na stronie internetowej naszego przedszkola...

More

RODZICE!

Zachęcamy do wejścia na utworzony email i zapoznania się z przygotowanymi propozycjami do pracy z dzieckiem w najbliższym tygodniu. Email służy wyłącznie do zapoznania się z tematyką danej grupy, odczytu i wydrukowania kart pracy, wierszy, bajek...

More

Informacje w sprawie rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna  w dniach 16 – 25 marca 2020 r Wersję papierową wniosku wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami z zakładu pracy w zaklejonej kopercie należy zostawić w przedsionku przedszkola w oznakowanym zamkniętym pojemniku . Wersję...

More