Projekt Stowarzyszenia KLanza

Zapraszamy do obejrzenia wystawy podsumowującej projekt „Inny, taki sam jak ja”, który realizowaliśmy w Przedszkole Samorządowe nr 80 w Białymstoku. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące równego traktowania i praw...

More

Zajęcia logopedyczne

Rodzice ! Informujemy, że na chwilę obecną  na terenie placówki nie będą odbywały się konsultacje logopedyczne prowadzone przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną Nr 2 . Telefoniczne konsultacje z logopedą Panią Małgorzatą Machelską    piątek...

More

Rodzice – ważne informacje!

Szanowni Rodzice witamy po wakacjach i długiej przerwie nieobecności dzieci w przedszkolu spowodowanej pandemią COVID-19. Mamy nadzieję, że wszystkim dopisze forma i zdrowie, by rozpocząć z optymizmem mimo trudnej sytuacji nowy rok szkolny...

More

Podziękowanie dla Rodziców

Szanowni Rodzice! Dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, za mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, gier utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności. Obecna...

More