Dyrektor Przedszkola – pani  mgr Ewa Stodułko – kontakt 856615612 (dyrektor)

Wicedyrektor – pani mgr Urszula Romańczuk 

Grono Pedagogiczne- tworzą kompetentne, kreatywne osoby, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka, troskę o jego prawidłowy rozwój.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Nauczyciele pracujący w przedszkolu ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach  i studiach podyplomowych oraz zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego.

   szlak

       Nauczyciele poszczególnych grup w roku szkolnym 2017/2018:
       Gr. I „Krasnoludki” – 3 latki

            krasnal

 mgr Magdalena Pełszyńska
mgr Barbara Pilecka

pomoc nauczyciela – Jolanta Mauczycńska

       Gr. II „Słoneczka” –  5 latki

            sloneczko1

mgr Marta Zaczeniuk
mgr Agnieszka Ignatowska
pomoc nauczyciela – Dorota Piaskowska

      Gr. III „Motylki” -4-5 latki

          motyl3

 mgr Alicja Kwiatkowska
mgr Edyta Łukaszewicz

      Gr. IV „Kubusia Puchatka” – 6 latki        

           puchatek3gif
 mgr Agnieszka Karpienia
mgr Małgorzata Emiljańczyk


         Gr. V „Zajączki” – 6  latki

       zajac
mgr Anetta Golonko
mgr Urszula Romańczuk
mgr Ewa Stodułko

      Gr. VI „Tygryski” – 5-6 latki

             tigger7
mgr Magdalena Pętkowska
mgr Anna Nowacka

szlak

Administracja – kontakt 856616410

intendent – p. Sylwia Kulfan
główny księgowy – p. Monika Kolenda

Obsługa
woźna oddziałowa
p. Agata Gromek
p. Elżbieta Gołek
p. Ewa Zambrzycka
p. Joanna Kowalewska
p. Anna Zawadzka

kucharz – p. Elżbieta Uljanowska
pomoc kuchenna:
p. Dorota Nowak

p. Elżbieta Rutka
p. Teresa Mazan

konserwator – p. Edek „złota rączka”