Dyrektor Przedszkola – pani  mgr Ewa Stodułko – kontakt 856615612 (dyrektor)

Wicedyrektor – pani mgr Urszula Romańczuk 

Grono Pedagogiczne- tworzą kompetentne, kreatywne osoby, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka, troskę o jego prawidłowy rozwój.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Nauczyciele pracujący w przedszkolu ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach  i studiach podyplomowych oraz zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego.

   szlak

       Nauczyciele poszczególnych grup w roku szkolnym 2016/2017:
       Gr. I „Krasnoludki” – 4 latki

            krasnal

              mgr Alicja Kwiatkowska
              mgr Edyta Łukaszewicz

       Gr. II „Słoneczka” –  5 latki

            sloneczko1
         mgr Agnieszka Karpienia
         mgr Małgorzata Emiljańczyk

      Gr. III „Motylki” -4-5latki

          motyl3
           mgr Magdalena Pętkowska
           mgr Anna Nowacka

      Gr. IV „Kubusia Puchatka” – 6 latki        

             puchatek3gif
      mgr Marta Zaczeniuk
      mgr Agnieszka Ignatowska

       Gr. V „Zajączki” – 6  latki

       zajac
      mgr Magdalena Pełszyńska
      mgr Barbara Pilecka

      Gr. VI „Tygryski” – 5-6 latki

             tigger7
       mgr Anetta Golonko
       mgr Urszula Romańczuk
       mgr Ewa Stodułko

szlak

Administracja – kontakt 856616410

intendent – p. Sylwia Kulfan
główny księgowy – p. Monika Kolenda

Obsługa
woźna oddziałowa
p. Agata Gromek
p. Elżbieta Gołek
p. Dorota Piaskowska
p. Alicja Kierzkowska
p. Joanna Kowalewska
p. Elżbieta Pietuszyńska

kucharz – p. Elżbieta Uljanowska
pomoc kuchenna:
p. Dorota Nowak

p. Olga Kardasz
p. Teresa Mazan

konserwator – p. Edek „złota rączka”