Dyrektor Przedszkola – pani  mgr Ewa Stodułko – kontakt 856615612 (dyrektor)

Grono Pedagogiczne- tworzą kompetentne, kreatywne osoby, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka, troskę o jego prawidłowy rozwój.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Nauczyciele pracujący w przedszkolu ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach  i studiach podyplomowych oraz zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego.

       Nauczyciele poszczególnych grup w roku szkolnym 2021/2022:
       Gr. I „Krasnoludki”

            krasnal

mgr Agnieszka Karpienia
mgr Marlena Nieścieruk
woźna oddziałowa: Dorota Piaskowska

       Gr. II „Słoneczka”

sloneczko1
mgr Agnieszka Ignatowska
mgr Urszula Romańczuk
woźna oddziałowa : Ewa Zambrzycka

      Gr. III „Motylki”

          motyl3

mgr Magdalena Pętkowska
mgr Barbara Rynkiewicz
woźna oddziałowa: Agata Gromek

      Gr. IV „Kubusia Puchatka”

           puchatek3gif
mgr   Marta Zaczeniuk
mgr Ewa Stodułko
woźna oddziałowa: Jolanta Muczyńska
     

       Gr. V „Zajączki”

       zajac

mgr Anna Nowacka
mgr Anetta Golonko
woźna oddziałowa: Elżbieta Gołek

      Gr. VI „Tygryski”

             tigger7
mgr Barbara Pilecka
mgr Edyta Łukaszewicz
woźna oddziałowa: Joanna Kowalewska

Administracja – kontakt 856616410

intendent – p. Sylwia Kulfan
główny księgowy – p. Monika Kolenda

Obsługa
woźna oddziałowa
p. Agata Gromek
p. Elżbieta Gołek
p. Ewa Zambrzycka
p. Joanna Kowalewska
p. Dorota Piaskowska
p. Jolanta Muczyńska

kucharz – p. Elżbieta Uljanowska
pomoc kuchenna:
p. Dorota Nowak

p. Elżbieta Rutka
p. Teresa Mazan

konserwator – p. Edek „złota rączka”/ p. Jerzy