witamy

Nasze Przedszkole istnieje i funkcjonuje od roku 2000 jako Przedszkole Samorządowe nr 80, usytuowane jest na osiedlu Leśna Dolina, przy ul. Armii Krajowej 34 w Białymstoku.
Od początku funkcję dyrektora pełni mgr Ewa Stodułko.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani dyrektor, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola, pięknie i funkcjonalnie zostały urządzone sale przedszkolne, oraz zagospodarowany plac wokół. Dziś budynek otoczony jest pięknym ogrodem i placem zabaw wyposażonym w nowoczesny sprzęt terenowy, gdzie dzieci mają możliwość zabawy i odpoczynku.

Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.
Wykwalifikowane grono nauczycielek wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka ukierunkowanej na poznawanie samego siebie, otaczającą rzeczywistość społeczno-kulturalną i przyrodniczą, wzbogacając w ten sposób zasób jego własnych doświadczeń.
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji rodzicami dzieci.
Nauczycielki w trosce o wszechstronny rozwój dziecka prowadzą działania wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o starannie wybrany program. Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z programu „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby Żabińskiej oraz „Razem w przedszkolu” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej a także  Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków autorstwa Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Poza tym realizowane są również programy autorskie:

  • program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”– Barbary Pileckiej, Alicji Klimiuk i Agnieszki Karpienia,

  • program profilaktyczny „Lepiej zapobiegać niż leczyć”– Urszuli Romańczuk i Anny Nowackiej

  • program edukacyjny „Przedszkolak poznaje prawa dziecka” – Małgorzaty Emiljańczyk i Barbary Pileckiej
  • program edukacyjny „Lewa ręka naj…” – Anny Nowackiej i Agnieszki Karpienia. Ponadto realizujemy program Bezpieczny przedszkolak”.

Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych w przedszkolu jak i w innych instytucjach edukacyjnych miasta, rozwijając w ten sposób swoje zdolności i zamiłowania.
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Dzieci są pod opieką psychologa, pedagoga, logopedy i stomatologa.
Atrakcyjne usytuowanie Przedszkola w pobliżu terenów leśnych, przestrzenne i kolorowe sale ujmują dzieci i rodziców swym nieodpartym urokiem.
Miła i serdeczna atmosfera, oraz stały, bezpośredni kontakt z rodzicami to znaczące przymioty naszego przedszkola do którego ciepło i serdecznie wszystkich
zapraszamy.