Zasady organizacji Przedszkola Samorządowego nr 80

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00-13.00
W  roku szkolnym 2022/2023 przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu

Przedszkole Samorządowe nr 80 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Białystok. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 6 – letnim.
  • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii, nauczania indywidualnego,
  • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 


Wyprawka przedszkolaka

WYPRAWKA 
180 zł zł ( płatne w dwóch ratach)

Środki czystości na I półrocze
4 rolki papieru toaletowego

3 op. chusteczek po 100 szt
2 mydła w płynie do dozowników
3 rolki ręczników papierowych ( co miesiąc)
serwetki – 1 opakowanie 

Rodzice dzieci 3 i 4 letnich!
PIERWSZEGO WRZEŚNIA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

Piżamkę – podpisaną
Kapcie – podpisane
Pościel przedszkolną w worku i podusię – podpisane
Bieliznę na zmianę
Uśmiech na buzi i dobry humor

 

Oddziały:
W przedszkolu znajduje się 6 oddziałów,  w których łącznie przebywa 150 dzieci w wieku od
3- 6 lat.

Każda grupa ma swoją nazwę:
I grupa – Krasnoludki
II grupa – Słoneczka
III grupa – Motylki
IV grupa – Kubusia Puchatka
V grupa – Zajączki
VI grupa – Tygryski