Tydzień mojego dziecka

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagiczna pt : „Tydzień mojego dziecka”  opracowana przez panie: Małgorzatę Emiljańczyk i Agnieszkę Karpirnia. Projekt innowacji  „Tydzień mojego dziecka” to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe, było bohaterem tygodnia.. Projekt polega na tym, że chętni rodzice, będą mogli poprowadzić zajęcia w grupie swojego dziecka. Tematyka zajęć jest dowolna. Od przedstawienia w sposób ciekawy i interesujący np. swojego zawodu, pasji czy zainteresowań przez przeprowadzenie zajęć plastycznych, czy muzyczno – ruchowych lub zorganizowanie wycieczki do swojego miejsca pracy. Zakładamy, że zajęcia takie odbywać się będą systematycznie raz w tygodniu. Poprzez organizowanie spotkań z osobą ze środowiska rodzinnego, dzieci będą miały możliwość obserwacji czynności zawodowych osób dorosłych. Spotkania podniosą atrakcyjność działań edukacyjnych. Będą okazją bezpośredniego i wnikliwego kontaktu z rodzicem -przedstawicielem danego zawodu. Tego typu działania na rzecz przedszkola zaowocują dobrą współpracą, zrozumieniem oraz wzajemnym zaufaniem miedzy nauczycielem a opiekunem dziecka. Jest to również sposobność do zacieśnienia więzi między dzieckiem i rodzicem. Wizyty odbywać się będą zasadzie dobrowolności, partnerstwa w ramach zajęć edukacyjnych. Każda wizyta poprzedzona będzie omówieniem i skonstruowaniem planu przebiegu spotkania przy współudziale rodzica w sposób umożliwiający realizację założonych celów. W tym roku innowacja będzie realizowana w grupie III i IV wśród dzieci 4 i 5 letnich.

Nowatorstwo innowacji polega na:

 • aktywnym udziale rodziców w życiu przedszkola;
 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości u dziecka
 • zwróceniu uwagi na każdego przedszkolaka z osoba
 • kształtowaniu przynależności społecznej do rodziny;
 • zacieśnieniu więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek
 • zapoznaniu dzieci ze specyfiką wybranych zawodów osób ze środowiska rodzinnego;
 • gromadzeniu wiedzy o zawodach i czynnościach zawodowych dorosłych;
 • przestrzeganiu zasad właściwego zachowania się w podczas spotkań;

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dziecko:

 • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez osoby dorosłe;
 • zna czynności i proste narzędzia pracy wybranych przedstawicieli zawodów osób ze środowiska rodzinnego;
 • wie, gdzie pracują osoby ze środowiska rodzinnego.

Rodzice:

 • wspólne aktywne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem
 • poznanie grupy swojego dziecka, jak również roli jaką pełni w grupie
 • możliwość obserwacji dziecka w trakcie zabaw z rówieśnikami
 • rozwijanie współpracy z nauczycielem
 • wzmacnianie swojego autorytetu u dziecka

szlak

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (KIK/34): „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Rola aktywności ruchowej w rozwoju dzieci – prezentacja

Zasady prawidłowego żywienia – prezentacja

    Moje dziecko idzie do szkoły

    Gry i zabawy ruchowe dla dzieci

    Jak zachęcać dzieci do próbowania nowych smaków 

     Jakie wybierać produkty zbożowe

     Mleko i przetwory mleczne

    Pomysły na zdrowe kanapki

     Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

     Rola rodzica w kształtowaniu nawyków żywieniowych

     II śniadanie w szkole

     Pascal Ciasto warzywne

     Sałatka z kaszy jaglanej