RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2020/2021

szlak

Przewodniczący

Pan Tomasz Literski

Wiceprzewodniczący

Pani  Sylwia Mścichowska

Sekretarz
Pani Magdalena Dyszkiewicz

Skarbnik
Pani Renata Brzozowska

Komisja rewizyjna
 Pani Ewa Czygier
Pani Katarzyna Sitek
Pani Karolina Muraszkiewicz

szlak

Drodzy Rodzice.

Rozpoczęliśmy spotkania z filharmonią i teatrem/ ze wzglęów bezpieczeństwa przedszkole bedzie dzielone na 2 grupy aby zachować bezpieczne odległości, w związku z tym koszt spotkań bedzie droższy.

W I pólroczu odbędą  się następujące spotkaniaz teatrem:

Zostały już  zaplanowane 3 spotkaniea z teatrem

  1. 7.X .2021 – Anka Jagodzianka
  2. 4.XI. 2021  – Legendy polskie
  3. 9.XII 2021 – Hej kolęda

oraz 1 audycja muzyczna:

  1. 13.10.2021 – Krasnalkowe granie 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń z imprez przedszkolnych  w zakładce Z życia przedszkola/Wydarzenia

szlak

Konto Rady Rodziców:

Wpłat można dokonywać  u intendenta  lub na konto

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

Nr rachunku:  57 8099 0004 0017 6170 3000 0010