RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2019/2020

szlak

Przewodnicząca
Pani Joanna Szmurło 

Wiceprzewodniczący
Pan Dariusz Mielko 

Sekretarz
Pan Paweł Kolecki

Skarbnik
Pani Izabela Radkiewicz

Komisja rewizyjna
Pani Urszula Gołubowska Witek
Pani Marta Pasek
Pania Irena Kononiuk

Drodzy Rodzice
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 80 ustaliła, że w roku szkolnym 2019/20:

składka na imprezy przedszkolne wynosi:

  1. za pierwsze dziecko 150 zł
  2. za drugie dziecko 130 zł        

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach na konto Rady Rodziców lub u intendenta przedszkola.

 I rata – do końca października 2019 r.
 II rata – do końca stycznia 2020r.

Z zebranych funduszy będą opłacane: spektakle teatralne, koncerty filharmonii, imprezy i konkursy na terenie placówki, wyjazdowy bal karnawałowy oraz paczki na choinkę, Dzień Dziecka, pożegnanie  6-latków oraz inne uroczystości.

Konto Rady Rodziców:

Wpłat można dokonywać  u intendenta  lub na konto

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

Nr rachunku:  57 8099 0004 0017 6170 3000 0010