RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2020/2021

szlak

Przewodnicząca
Pani Anna Skowrońska

Wiceprzewodniczący
Pani  Sylwia Mścichowska

Sekretarz
Pani Karolina Kożuchowska

Skarbnik
Pani Renata Brzozowska

Komisja rewizyjna
Pani Marta Skiepko
Pani Kamila Łuckiewicz
Pani Izabela Radkiewicz

szlak

Drodzy Rodzice
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 80 ustaliła, że w roku szkolnym 2020/21:

I składka na imprezy przedszkolne wynosi dla  wszystkich 75 zł. – płatne do końca października na konto Rady Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka/ .Jezeli bedzie bezpiecznie i imprezy będą mogły sie odbywać, to Rada Rodziców ustali drugą ratę.

Z zebranych funduszy będą opłacane: spektakle teatralne, koncerty filharmonii, imprezy i konkursy na terenie placówki, wyjazdowy bal karnawałowy oraz paczki na choinkę, Dzień Dziecka, pożegnanie  6-latków oraz inne uroczystości.

Rozpoczęliśmy spotkania z filharmonią i teatrem/ ze wzglęów bezpieczeństwa przedszkole bedzie dzielone na 2 grupy aby zachować bezpieczne odległości, w związku z tym koszt spotkań bedzie droższy.

szlak

W I pólroczu odbyły się następujące spotkaniaz teatrem:

  1. Opowieść o dobrym sercu- 24.09.2020
  2. Tak jest dobrze – 20.10.2020
  3. Pluszowa opowieść o przyjaźni- 8.12.2020

oraz 2 audycje muzyczne:

  1. 1.10.2020 – Bajka o czystej ziemi
  2. 17.12.2020 – Kłopoty Świętego Mikołaja

 W II ppółroczu do tej pory odbyły sie 2 spotkania.

  1. 2.02.2021 Co to jest rytm – audycja muzyczna
  2.  23.02.2021 – Kolorowe  wiersze – spaektakl tartralny  – Co Nieco

Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń z imprez przedszkolnych  w zakładce Z życia przedszkola/Wydarzenia

szlak

Konto Rady Rodziców:

Wpłat można dokonywać  u intendenta  lub na konto

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

Nr rachunku:  57 8099 0004 0017 6170 3000 0010