RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2017/2018

szlak

Przewodnicząca
Pani Joanna Szmurło gr.

Wiceprzewodniczący
Pan Dariusz Mielko 

Sekretarz
Pani Justyna Korolko

Skarbnik
Pani Marta Skiepko

Komisja rewizyjna
Pani Marta Pasek
Pani Monika Jemielianiuk

Drodzy Rodzice
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 80 ustaliła, że w roku szkolnym 2016/17:

składka na imprezy przedszkolne wynosi:

  1. za pierwsze dziecko 140 zł
  2. za drugie dziecko 120 zł        

Wpłat można dokonywać w dwóch ratach na konto Rady Rodziców lub u intendenta przedszkola.

 I rata – do 15 listopada 2017 r.
 II rata – do 28 lutego 2018r.

Z zebranych funduszy będą opłacane: spektakle teatralne, koncerty filharmonii, imprezy i konkursy na terenie placówki, wyjazdowy bal karnawałowy oraz paczki na choinkę, Dzień Dziecka, pożegnanie  6-latków oraz inne uroczystości.

Konto Rady Rodziców:

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

Nr rachunku:  57 8099 0004 0017 6170 3000 0010