Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.30

szlak

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (5-6 latki)

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Praca indywidualna z dziećmi bądź z zespołem dzieci.
8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Język angielski 2x w tygodniu według rozkładu w ramach realizacji podstawy programowej.
8.00 – 8.20 Zabawy integracyjne, muzyczne, ruchowe, artykulacyjne. Ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne
i samoobsługowe.
8.30 – 8.50 Śniadanie
8.50 – 9.00 Czynności porządkowe i higieniczne – mycie zębów.
9.00 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne.
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.15 –11.15 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
W przypadku niesprzyjającej pogody gry i zabawy ruchowe w sali lub na sali  gimnastycznej.
11.15 –11.30 Przygotowanie do obiadu.
Czynności higieniczne i samoobsługowe.
11.30 –11.50 Obiad
11.50 –12.00 Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
12.00– 13.00 Zabawy swobodne w sali.
Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
13.00– 14.15 Zabawy utrwalające poznane wiadomości, ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę wiodącą, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali i na placu zabaw.
14.15– 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
Czynności higieniczne.
14.30– 14.45 Podwieczorek
14.45– 17.30 Rozchodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne, zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna z dziećmi. Aktywność własna dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Religia 2x wtygodniu według planu. 

szlak

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (3- 4 latki)

6. 30 – 8.00 Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności  zabawowej.
8.00 – 13.00  Realizacja podstawy programowej
Język angielski 1x w tygodniu według rozkładu w ramach realizacji podstawy programowej.
8.00 – 8.20 Zabawy integracyjne i muzyczno – ruchowe. Zabawy logopedyczne, zabawy ruchowe, czytanie literatury dziecięcej.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
Czynności higieniczne i samoobsługowe.
8.30 – 9.00 Śniadanie, przygotowanie do zajęć, mycie zębów.
9.00 – 9.20 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą według planu miesięcznego.
Nabywanie umiejętności przez działanie stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujący wszechstronny rozwój dziecka w różnych sferach.
9.20 – 10.15 Zabawy swobodne w sali podejmowane z inicjatywy dzieci.
10.15 – 11.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.
W przypadku nie sprzyjającej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11.30 – 11.50 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
11.50 – 12.00 Przygotowanie do leżakowania
12.00 – 14.00 Leżakowanie
14. 00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 17.30 Rozchodzenie się dzieci
Aktywność własna dzieci: gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, oglądanie i czytanie książek, pobyt na świeżym powietrzu.